Đồng hồ Infantry của nước nào? vì sao nó được gọi là đồng hồ quân đội? hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đặc điểm của dòng đồng…