Đồng hồ G-Shock khó nhất là gì? Đó là một câu hỏi thường được hỏi nhưng rất khó trả lời dứt khoát. Theo định nghĩa tất cả đồng hồ G-Shock…