Đôi nét về thương hiệu đồng hồ Orient: Vào tháng 7 năm 1950, ông Shogora Yshida đã thành lập thương hiệu Orient với tư cách là nhà sản xuất đồng…