Thường được gọi là MIL-SPEC G-Shock, GD-X6900-1 có biệt hiệu đó sau khi vượt qua một loạt thử nghiệm căng thẳng tiêu chuẩn quân sự (MIL-STD-810). Trong khi chúng tôi tự…