Hai trong số những sự thật thú vị mà tôi biết được về chiếc đồng hồ De Bethune DB25 GMT Starry Varius gần đây này là nó chứa bộ chuyển động…