Đánh giá đồng hồ Tissot Telemeter 1938, mặc dù phần lớn phong trào thiết kế đồng hồ lấy cảm hứng từ cổ điển ngày nay tập trung xung quanh những…