Cách chỉnh giờ đồng hồ G Shock G-2900F-1V siêu đơn giản
Cách sử dụng đồng hồ Đồng Hồ

Cách chỉnh giờ đồng hồ G Shock G-2900F-1V siêu đơn giản

Cách chỉnh giờ đồng hồ G Shock G-2900F-1V siêu đơn giản ngay tại nhà sẽ được giới thiệu trong bài viết sau đây:

Giới thiệu ý nghĩa của các nút của đồng hồ G Shock A,B,C,D, L:

 • Nút A(Adjust): dùng để phát động và thoát lúc điều chỉnh.
 • Nút B(Split-reset): tiêu dùng để giảm số lúc chỉnh giờ.
 • Nút C(Mode): tiêu dùng để xem chức năng vàchuyển sang nơi cần chỉnh.
 • Nút D(Start-Stop): dùng để tăng số khi chỉnh giờ.
 • Nút L(G button): Đèn.

Chức năng chính của G-2900 gồm có:

 • Chế độ chỉnh giờ.
 • Chế độ Bộ nhớ e-DATA (e-DM)
 • Chế độ chỉnh giờ toàn cầu World Time (WT)
 • Chế độ báo thức Alarm (ALM).
 • Chế độ đếm ngược Countdown (TMR).
 • Chế độ Bấm giờ StopWatch (STW).

Cách chỉnh giờ đồng hồ G Shock G-2900F-1V

 • Ở chế độ xem giờ, giữ nút A đến lúc mang tiếng beep. khi này số giây của đồng hồ sẽ lấp láy.
 • Kiểm tra UTC trước, mang đúng với khu vực mình đang ngồi không rồi sau ngừng thi côngĐây mới chuyển đến những tùy chình khác, và những code của thành thị nằm sau quyển hướng dẫn bằng tiếng anh.
 • Ấn nút C để đổi thay những nội dung cần chỉnh lần lượt là:
 • Giây – DST (giờ mùa hè) – UTC – Giờ – Phút – 12/24h – Năm – Tháng – Ngày.
 • sử dụng các nút B, D để chỉnh những nội dung trên.
 • Ấn nút A để thoát chế độ cài đặt.

Chế độ bộ nhớ e-DATA (e-DM) của đồng hồ G Shock

 • Bạn thể dùng bộ nhớ để lưu trữ email, địa chỉ web, hoặc những dữ liệu ký tự khác.
 • Ấn C để tới chế độ e-DATA. Ấn D và B song song để xem dung lượng bộ nhớ còn bao lăm (%).
 • Giữ A đến khi biểu trưng hình vuông màu đen xuất hiện lập loè trên màn hình. khởi đầu tạo dữ liệu trong bộ nhớ.
 • lúc nhập dữ liệu, dùng nút D và B để chọn chữ cái, nút C để gõ chữ loại tiếp theo. Sauk khi nhập xong, ấn A để thoát ra.
 • Để xem lại các dữ liệu, ở chế độ e-DATA, ấn D và B để xem tuần tự các dữ liệu đã lưu.

Cách chỉnh giờ thế giới (WT) đồng hồ G Shock như thế nào?

 • Ấn nút C đến chế độ World Time (WT)
 • G-Shock hỗ trợ xem giờ của 27 thị thành tương đương sở hữu 29 múi giờ trên toàn thế giới. Để xem giờ của các thành thị khác, ấn nút D để chuyển. Mã tỉnh thành chi tiết ở phía cuối quyển hướng dẫn sử dụng. Ví dụ: BKK-Bangkok; MEX-Mexico; CHI-Chicago; SIN-Singapore; NYC-New York….
 • thành phố mặc định đã được setup ở phần chỉnh giờ. nếu muốn chuyển đôi sang giờ của thành phố khác thì ấn nút D tới thành phố cần chuyển.

Cài đặt báo thức (ALM) đồng hồ G Shock

 • Ấn nút C để chuyển tới chế độ Báo thức (ALM).
 • tiêu dùng nút D để chuyển qua lại giữa AL1 – AL4 – SNZ – SIG
 • AL1 – AL4: mang 4 giờ báo thức khác nhau.
 • SNZ: Chế độ kể báo thức Snooze sẽ lặp lại tất cả 7 lần và cứ 5 phút mỗi lần giả dụ được bật.
 • SIG: sở hữu âm báo ngắn mỗi lúc đồng hồ chỉ 3h00; 15h00….
 • Để tắt bật báo thức ấn nút A một lần, màn hình sẽ hiển thị ON/OFF.
 • Ở chế độ SNZ và SIG, ấn nút A một lần để bật và tắt.
 • Khi chuông đang kêu, ấn bất kỳ nút nào để tắt chuông.

Cách sử dụng chức năng bấm giờ thể thao StopWatch (STW)

 • Ấn nút C để tới chế độ Bấm giờ thể thao StopWatch (STW), series G-2900 mang 3 chế độ stopwatch..
 • Ấn nút D để bắt đầu bấm giờ, ấn thêm lần nữa để dừng.
 • Ấn nút B để reset về zero.

Sử dụng chức năng đếm ngược Countdown (TMR)

 • sở hữu thể setup thời kì đếm ngược trong khoảng 1phút cho đến 24h. lúc hết giờ thì sẽ sở hữu tiếng beep.
  • Ấn nút C đến chế độ TMR.
  • Giữ chặt nút A đến lúc sở hữu tiếng beep. lúc này số giờ sẽ lấp láy. Ấn nút B hoặc D để điều chỉnh thời gian muốn đếm ngược. Sau chậm tiến độ ấn nút A để thoát.
  • Ấn nút D để khởi đầu đếm ngược. Ấn thêm lần nữa để tạm ngừng và ấn thêm một lần nữa để tiếp tục. Ấn nút A để reset về ban sơ.
  • khi chạy về Zero thì đồng hồ sẽ sở hữu tiếng beep trong 10s hoặc mang thể giới hạn kêu bằng phương pháp ấn bất kỳ nút nào.

Cách sử dụng chức năng đèn tự động Illumination (LT) của đồng hồ G Shock

 • Ấn nút L để bật đèn LED ở bất cứ chế độ nào. với hai chọn lựa là đèn sáng 1,5s hoặc 3s. bí quyết chỉnh như sau: Ở chế độ chỉnh giờ, giữ nút B để chỉnh chế độ đèn sáng 3s, sau lúc chọn xong ấn nút A để thoát.
 • Để bật chế độ tự động bật đèn, giữ nút B từ 4-5s. khi này khi đồng hồ tạo mặt đất 1 góc to hơn 40 độ sẽ tự động sáng đèn. Lặp lại bước trên để tắt chế độ Auto-SwitchLight.

Post Comment