Đồng hồ replica là gì? Chúng có đặc điểm gì khác với đồng hồ chính hãng và tại sao lại gọi chúng như vậy? Đồng hồ Replica khác đồng hồ…