Đồng Hồ

Chức năng Altimeter đo độ cao trên đồng hồ đeo tay

Trên đồng hồ, chức năng Altimeter là chức năng đo độ cao. Hiện nay, đồng hồ với chức năng Altimeter, rất hữu dụng cho dân kỹ thuật, leo núi, thám…… Tham khảo thêm bài viết gốc tại replica-watches2012

Post Comment